Ser dette kjent ut?

Enorme skader på avlinger

Tall fra Sverige viser at over halvparten av høsthvete og havre som ødelegges kan tilskrives villsvin, og prosentandelen er enda høyere for erter og mais. I 2020 ble over 80.000(!) tonn avling ødelagt av villsvin.

Image Description

Innledende møte

Kartlegging av problemet

Vi tar innledningsvis en prat hvor du som grunneier eller jordleier forteller om problemet. Dersom du ønsker det, kommer vi også på en liten befaring og diskuterer hvordan vi tenker at problemet best kan løses. I mange tilfeller haster det for deg som grunneier å komme i gang med skadefellingen for å begrense skadene så mye som mulig. Vi kan derfor som oftest stille på svært kort varsel.

Image Description

Skadefelling

Villsvin er mest aktive om natten.

Vi reiser derfor typisk ut like før mørkets frembrudd og feller grisene når de kommer ut for å spise. Vi benytter termisk utstyr for å i minst mulig grad skremme villsvinet, og for å forsikre oss om at det til enhver tid er riktig vilt som identifiseres og felles på en så human måte som mulig.

Image Description

Statistikk

Hva skjer på marken min om natten?

Etter hver økt legger vi ut en rapport med felt vilt som er tilgjengelig for deg som grunneier. Denne rapporten inneholder hva som er felt, kjønn, vekt og sted for fellingen. Dersom du ønsker det, kan vi også inkludere observert vilt (f.eks. elg, rådyr osv.) i denne rapporten, noe som kan være nyttig informasjon for deg som ønsker å vite mest mulig om hva som skjer på marken din. Du får også tilgang til et oversiktskart som viser hvor vilt er felt og/eller observert.

Image Description

Oppfølging

Ikke alltid en engangs-fiks

Vår erfaring er at etter relativt kort tid har vi enten felt eller skremt bort villsvinene slik at ofte blir borte i en periode. Andre flokker kan dog fremdeles ønske å forsyne seg av matfatet, så vi anbefaler at det fortsettes å besøke jordene med jevne mellomrom igjennom høsten, vinteren og våren for å holde trykket oppe. Vi er selvsagt også behjelpelige med dette dersom det er ønskelig. Etter avtale med deg som grunneier kan vi i tillegg sette opp forspreder/fortønne i tråd med gjeldende lovverk og Miljødirektoratets anbefalinger, utelukkende for å invitere grisen til å spise på et begrenset område for å ytterligere øke sjansene for skadefelling. 

Image Description

Hva koster det?

Det er ikke mye her i verden som er gratis...

...men det er dette! Vi tar ikke betalt for denne tjenesten. Evt. kjøtt fra skadefellingen beholder vi gjerne, men du som grunneier eller jordleier kommer ikke til å ha noen utgifter, hverken i form av penger, innsats eller materialer. Du blir kvitt et kostbart problem - vi får noen spennende netter under åpen himmel. Vi tenker at dette er vinn-vinn for alle parter.