Villsvin - pest eller plage?

I dag ansees villsvinet som en fremmed art i norsk natur. Myndighetene har erklært at villsvin er uønsket i Norge, og grisene kan gjøre stor skade på både skog og dyrket mark. Dette er både frustrerende og ikke minst kostbart for grunneier.

Villsvin kan også være en kilde for overføring av parasitter og sykdommer, og den senere tid har overføring av afrikansk svinepest til husdyr fått mye oppmerksomhet sørover i Europa.

Villsvin kan potensielt få store konsekvenser for norske bønder, og mange land har satt inn drastiske tiltak for å bekjempe en stadig økende villsvinstamme.

Vi i Skadefelling.no kan hjelpe deg med dette!