NINA
NINA

Villsvinet regnes som en fremmed art i Norge. NINA jobber med å øke kunnskapsgrunnlaget for å forbedre forvaltningen av arten i Norge.

Miljødirektoratet
MILJØDIREKTORATET

I Norge defineres villsvin som en fremmed art, og vurderes av Artsdatabanken for å utgjøre en høy økologisk risiko.

ARTSDATABANKEN

Villsvin fantes tidligere i store deler av Europa, og i steinalderen levde arten også i Norge.

Villsvinprosjektet
VILLSVINPROSJEKTET

Villsvinet spiser det meste, men om lag 85–90 prosent av fødeinntaket er plantemateriale. Resten består av insekter, ormer, snegler, egg...

NJFF
NJFF

Villsvinet er en ny art i Norge i moderne tid. Jakta kan by på nye utfordringer da dette er nattaktive dyr som opptrer i familiegrupper.​

NORGES BONDELAG

Villsvinet er i nær slekt med tamgrisen, og kan bære med seg mange sjukdommer vi ikke har eller ønsker inn i grisehusene våre.